Vi gjør
våre kunder
bedre.

Vi er et lite og kreativt designbyrå som med lang og bred erfaring hjelper våre kunder til å skinne.

Et utvalg av våre jobber:

Sandbukta boligprosjekt; profil, trykt og digitalt materiell

Begbytunet salgsprospekt

Komplett markedsføring av nybolig-prosjektet Yventunet

Markedsmateriell på print og digitalt for boligprosjektet Heiergården Terrasse

Brygga Kultursal, Halden kommune: Program

Nye nettsider for Ingard Langsholdt AS

Hva vi gjør

Suveren Kommunikasjon hjelper deg med profil og og grafisk design,
digital markedsføring, god kommunikasjon og rådgivning.
Vi innehar ekspertise på flere områder. Markedsføring av nybolig er en av dem.

Hvem vi gjør det for

...og mange flere.

Suveren Kommunikasjon
Niels Stubsgate 6, 1776 Halden
Tlf. 930 41 454
MAN-FRE 08.00 - 16.00

Suveren Kommunikasjon
– et reklamebyrå med bakkekontakt

Grafisk design / Trykt og digitalt materiell  / Ideer og kampanjer

©Suveren Kommunikasjon