Vi gjør
våre kunder
bedre.

Vi er et lite og kreativt designbyrå som med lang og bred erfaring hjelper våre kunder til å skinne.

Et utvalg av våre jobber:

Markedsmateriell på print og digitalt for boligprosjektet Heiergården Terrasse

Brygga Kultursal, Halden kommune: Program

Nye nettsider for Ingard Langsholdt AS

Markedsmateriell for boligprosjektet Tangen Hageby

HABO-bladet: Medlemsaviser for Halden Boligbyggelag

Det Norske Blåseensemble: Nye nettsider

Hva vi gjør

Suveren Kommunikasjon hjelper deg med profil og og grafisk design,
digital markedsføring, god kommunikasjon og rådgivning.
Vi innehar ekspertise på flere områder. Markedsføring av nybolig er en av dem.

Hvem vi gjør det for

...og mange flere.

Suveren Kommunikasjon
Niels Stubsgate 6, 1776 Halden
Tlf. 930 41 454
MAN-FRE 08.00 - 16.00

Suveren Kommunikasjon
– et reklamebyrå med bakkekontakt

Grafisk design / Trykt og digitalt materiell  / Ideer og kampanjer

Suveren Kommunikasjon ©2019