REFERANSE: Oreid


Oreid ligger på et høydedrag i naturskjønne omgivelser noen kilometer øst for Halden. På et område på hele 420 mål skal det vokse fram en ny bydel i en trinnvis prosess, gjennom rundt 1000 boenheter, friområder, aktiviteter og servicefunksoner. Vi er med på prosessen og står for ulikt trykt og digitalt materiell, video med mer.


KUNDE: OREID UTVIKLING