Dronefoto & Video

Ved hjelp av drone kommer vi opp i høyden og kan fotografere eller filme fra spennende vinkler som ellers ikke ville være mulig fra bakken. Vi er registrert droneoperatør hos Luftfartstilsynet.

Suveren Kommunikasjon
– et reklamebyrå med bakkekontakt

Grafisk design / Trykt og digitalt materiell  / Ideer og kampanjer

© Suveren Kommunikasjon