Markedsføring av 10 kjøpesentre gjennom flere år

SCALA PROPERTIES

Vi har vært med på å markedsføre alle Scala Properties sentre i over 10 år. Flere sentre gjennomgikk ansiktsløftinger og utbygging gjennom årene, og vi var med på omprofileringen. På daglig basis hadde vi ansvaret med markedsføringen og utarbeidet kampanjer med alt av materiell, både trykt og digitalt.
Samarbeidet med investorene ga økt oppmerksomhet og omsetning på samtlige av senterne. Vårt nærmeste senter, Tista senter, er et foregangssenter med jevn økning gjennom flere år. Vi er fremdeles stolte av å ha Tista senter som god kunde.

Disse senterne har vi jobbet med:
Tista senter, Laksevåg senter, Rykkinn senter, Fagernes kjøpesenter, MaxiSandes, Bø senter, Skedsmo senter, Gullgruven senter, Tangen senter, Grorud senter.

Gå til portfolio

Suveren Kommunikasjon
– et reklamebyrå med bakkekontakt

Grafisk design / Trykt og digitalt materiell  / Ideer og kampanjer

Suveren Kommunikasjon ©2020